Logopedie & Ergotherapie

Leerstoornissen


Onder leerstoornissen verstaan we problemen op vlak van lezen (dyslexie), rekenen (dyscalculie) en/of schrijven (dysorthografie). Kinderen met een leerstoornis behalen meestal zwakke resultaten ondanks de grote inspanningen die ze leveren.

Tijdens de therapie ligt onze focus enerzijds op remediëren (intensief inoefenen met de nodige hulpmiddelen) maar ook op compenseren (aanpassen naar de mogelijkheden van het kind)

Bij het kijken naar leerstoornissen moeten we goed het onderscheid blijven maken tussen een leerstoornis en een leerprobleem.  


Taalstoornissen


Wanneer de spraak van een kind zich anders of trager ontwikkelt t.o.v. een leeftijdsgenootje, kunnen we spreken van een primaire taalstoornis. Wanneer een taalstoornis voorkomt t.g.v. auditieve problemen, handicap ... spreken we over een secundaire taalstoornis

Taalstoornissen kunnen zich op 3 vlakken uiten, nl. op vlak van de zinsbouw en grammatica (taalvorm), de woordenschat (taalinhoud) en/of het taalgebruik.  

Samen op weg naar het beste van jezelf 

Logopedie


Articulatiestoornissen


Wanneer een kind (heel) moeilijk verstaanbaar is, gaan we kijken in hoeverre het kind de verschillende spraakklanken juist kan uitspreken en/of gebruiken. 

Op basis van observatie en testafname kunnen we twee soorten articulatiestoornissen onderscheiden. We spreken van een fonetische articulatiestoornis wanneer het kind moeilijkheden heeft met het correct uitspreken van de spraakklanken, bv. foute uitspraak van /s/, niet kunnen uitspreken van /r/ ... . Wanneer het kind de spraakklanken wel correct kan uitspreken maar deze gaat weglaten, vervormen of vervangen door andere klanken spreken we over een fonologische articulatiestoornis


Afwijkende mondgewoonten


Afwijkende mondgewoonten zijn gewoonten die een negatieve impact hebben op de stand van tanden, mond- en gelaatsstructuren. We verstaan hieronder gewoonten zoals bv. langdurig vinger- of duimzuigen, een foutief slikpatroon, mondademen (i.p.v. via de neus) enz. 

De foutieve stand van tanden, mond- en gelaatsstructuren leiden op hun beurt vaak tot foutieve uitspraak (articulatiestoornissen). 

Het is belangrijk om deze gewoonten te gaan doorbreken en er zo snel mogelijk komaf mee te maken.