Kinderen

"Spelend leren om te ontwikkelen."


Ergotherapie bij kinderen kan opgestart worden wanneer er zich problemen voordoen op vlak van: 


- fijne motoriek

- psychomotoriek

- schrijven 

- zelfredzaamheid 

- executieve functies


Tijdens de therapie ligt onze focus enerzijds op remediëren (intensief inoefenen met de nodige hulpmiddelen) maar ook op compenseren (aanpassen naar de mogelijkheden van het kind). We beperken ons denkkader niet enkel en alleen tot het probleem maar nemen een hollistische visie aan. Hierin zijn de persoon, de omgeving en de activiteiten de 3 grote domeinen waarbinnen we werken.  Binnen onze therapie ligt de focus niet enkel op het kind maar ook op een actieve ouderparticipatie waar dat de ouders mee de therapie volgen. We benaderen niet enkel de hulpvraag van je zoon of dochter maar begeleiden ook de hulpvragen van ouders. De transfer naar thuis wordt op deze manier sterk verkleind. Het onderste uit de kan halen om de doelen te bereiken die je zelf wil.

Ergotherapie


Volwassenen


Volwassenen en senioren die ten gevolge van gezondheidsproblemen het dagelijkse leven op vlak van vrije tijd, werk en/of zelfredzaamheid niet of slechts gedeeltelijk kunnen hervatten, zijn gebaad bij ergotherapie. We verstaan hieronder: 


- Fysieke en motorische revalidatie na een gezondheidsprobleem zoals Covid-19, NAH, operatie, amputatie ... 

- Begeleiding en coaching bij chronische problemen zoals reuma, rugproblemen, multiple sclerose ...

- Trainen van de zelfredzaamheid  

- Woningaanpassingen 


Tijdens de therapie staat de cliënt centraal en wordt er steeds zeer doelgericht gewerkt. Ook hier zijn de persoon, de omgeving en de activiteiten de 3 grote domeinen waarop we ons richten.