Ons team

Hanne

Logopediste

Hanne is in 2014 afgestudeerd als master in de Logopedie en Audiologie. Nadien studeerde zij nog verder en rondde een opleiding BanaBa Buitengewoon Onderwijs af. 


Hanne is zowel werkzaam als zelfstandige logopediste als logopediste in het buitengewoon onderwijs. 


In de praktijk richt Hanne zich vooral op articulatie-, taal- en leerstoornissen. Ook heeft zij expertise op vlak van ondersteunde communicatie en SMOG uitgebouwd. Recent specialiseerde zij zich in OMFT, nl. het behandelen van afwijkende mondgewoonten (duimzuigen, open mondgedrag, foutief slikken ...).

Bram

Ergotherapeut

Bram studeerde in 2014 af als ergotherapeut. Kort daarna startte hij met werken in het buitengewoon onderwijs wat hij combineerde met een vervolgopleiding BanaBa Buitengewoon Onderwijs.

 

Bram specialiseerde zich doorheen de jaren op vlak van het behandelen van neuro-motorische moeilijkheden. Hij richt zich vooral op het behandelen van kinderen en jong-volwassenen met ontwikkelingsstoornissen, CP, NAH, spierziekten en CVI.


Daarnaast heeft hij veel kennis over problemen op vlak van fijne motoriek i.k.v. ontwikkelingsstoornissen, schrijfproblematieken, lateralisatie en zelfredzaamheid.


Naast zijn job is Bram een gepassioneerd triatleet.