Praktisch

Intake gesprek

Na telefonisch contact nodigen we jullie uit voor een eerste kennismaking. We bespreken samen de bezorgdheden en zorgvragen. Ook de praktische zaken zoals terugbetaling, nodige voorschriften en werking van de praktijk.


Onderzoek

De nodige testen worden afgenomen om een grondig beeld te krijgen van de moeilijkheden/ problemen. Na het opmaken van het verslag worden  de resultaten en het therapieverloop samen besproken.


Therapie

Zodra de mutualiteit goedkeuring tot therapie geeft, kan er gestart worden. We werken met vaste therapiemomenten die in samenspraak worden vastgelegd.


Evaluatie

Na elke sessie evalueren we kort hoe de sessie is verlopen. We blijven evalueren en bijsturen tot we de doelstellingen die we voorop hebben gesteld behaald hebben.

Tarieven


Als geconventioneerde therapeuten werken wij volgens de tarieven die opgesteld worden door het RIZIV. 

Mogelijks komt U niet in aanmerking voor terugbetaling via het RIZIV. Tegemoetkoming via de aanvullende verzekering van uw mutualiteit is dan een optie. Dit wordt samen met de therapeut besproken


Een tegemoetkoming voor ergotherapie kan enkel via een revalidatiearts. Een aantal mutualiteiten bieden via de aanvullende verzekering een terugbetaling aan. Indien u met vragen zit over ergotherapie en tegemoetkoming helpen we u graag vrijblijvend verder.